Mieszkanie w Katowicach (Superjednostka)

Przed realizacją

Projekt

Realizacja

Po realizacji